Shkodra Elektronike, Kingja - Turtulleshë - Kingja Remix

Shkodra Elektronike

Turtulleshë (Kingja Remix)